FICON BAKRE HYVELBLAD

FC R1800

FC R1800 hyvelbladet monteras bakom bakaxeln. Hyvelbladet kan användas för att avjämna packad is och snö på vintern samt för att utjämna sand på sommaren.

FC hyvelbladet är utrustat med en tryckackumulator, som låter bladet ge efter ifall träffar ett hårt hinder.  Arbetsbredd 1,8 meter.

Som tilläggsutrustning för hyvelblad finns ett automatlyft som lyfter upp bladet när man backar.