STRIKESMART™ KONTROLLSYSTEM & HTRACK™ SPÅRNINGSSYSTEM

STRIKESMART™ SMARTTELEFONAPP & KONTROLL

STRIKESMART™ app

The StrikeSmart™ appen hör till
standardutrustningen för FC 120-300 tailgate, 220-
500 DSB, 250 TR & 350 UTV, S1300 tippflaksspridare
och DS7000 tallriksspridare.

Med StrikeSmart™ smarttelefonappen kan du
anpassa spridningen enligt situation. Automatisk
GPShastighetskontroll justerar spridningsmängden
(g/m²eller ml/m²) utgående från bilens hastighet,
medan du i manuellt läge anger en fast doseringsmängd.
Appen sparar viktig spridningsdata,
vilket kan sändas till trackingsystemet HTrack™ där
du kan generera spridningsrapporter. Med detta
trådlösa styrsystem kan du enkelt slå på/av
arbetsbelysning, varningsljus, tillvalsvibrator och
andra funktioner via smarttelefonen utan att behöva
stiga ut ur fordonet.

Länkt till guidevideo för kontrollen till tippdlaket och spridare:

https://www.youtube.com/watch?v=TX-DOPW075A&t=1s

STRIKESMART™ kontroll

The StrikeSmart™ kontrollen hör till
standardutrustningen för FC 380, 550-1100, 750-
2500 SSA/SSC and 500-2000.

Kontrollern låter dig skräddarsy ditt
spridningstillfälle enligt situation. Automatisk
GPS-justering av materialflödet anpassar mängden
spridningsmaterial (g/m² eller ml/m²) enligt
fordonets hastighet, medan du i manuellt läge
matar in ett fast värde. Kontrollen samlar även in
och sparar grundläggande data till ett USB-minne,
från vilket du sedan enkelt kan skapa rapporter
över dina spridningstillfällen. Via kontrollen kan du
enkelt slå på funktioner som vibrator, varningsljus
och arbetsljus från fordonshytten.


HTRACK™ SPÅRNINGSSYSTEM

SKYDDA DITT FÖRETAG FRÅN HALK OCH FALSKADASANSVAR

Vårt spårningssystem HTrack™ är kompatibelt med
alla våra spridarmodeller. Med detta system kan du
lagra statistik för alla dina spridare och analysera
informationen efteråt på din dator, surfplatta eller
telefon.

HTrack™ – systemet erbjuder en fjärrstyrd GPRS
kommunikationskanal, som informerar föraren om
vilken åtgärd som ska utföras på de angivna
latserna under arbetet. Viktiga inställningar som
t.ex. doseringsmängd kan också fjärrinställas för
varje kundområde enligt väderförhållanden, så att
föraren kan koncentrera sig på att genomföra sitt
arbete så snabbt och säkert som möjligt.

HTrack™ – sparar automatiskt kör- och
spridningsinformation i lättlästa kartbaserade rapporter.